lunes, 23 de abril de 2012

Oda á afección / Oda a la afición


Domingo, soa o despertador, 9:00 a.m. é bastante raro, pero ultimamente estoume acostumando a madrugar demasiado os domingos… porqué será? Quedan 3 horas para o partido e 150 Km. por diante, pero non importa, os esforzos polo Depor non pesan.


Cando un equipo descende de categoría, o normal é que as cousas se poñan difíciles, pero na Coruña pasou ó contrario: Os xogadores non se foron en desbandada, Colotto, Valerón, Riki, Guardado, Aranzubía, quedaron no equipo, xogando en Segunda División, e se iso é así, eu creo que foi por compromiso, por responsabilidade e porque tiñan unha débeda coa afección, e ésta non deixou de apoiar ó equipo, é mais, medrou en número ata chegar ós 25.500 socios en Segunda.

A mesma  afección que se comprometeu co clube e que se uniu máis que nunca para  intentar retornar o equipo a Primeira División, pero non só con palabras, senón con feitos, enchendo Riazor partido tras partido, converténdoo nunha caldeira, nun lugar inexpugnable para os equipos rivais (16 victorias, 1 empate e 1 derrota ata o momento).

Pero non só iso, senón que comezou a mobilizarse, a agruparse en “peñas”, grupos… precisábamos apoiar ó equipo fóra da casa, non importan as distancias, nin os horarios. Recordo o desprazamento a Pucela, un domingo 4 de Decembro de 2011, un partido ás 20:00 h. no que apesares do frío uns mil Deportivistas animaban ó equipo, os mesmos que chegarían de volta a Coruña ás 4 da madrugada e ó dia seguinte terían que ir traballar.

O mesmo pasou en Alcorcón, onde outro millar de afeccionados viviu un doloroso 4-0, pero non por iso deixou de animar durante todo o partido. Tamén os 2000 de Guadalaxara, todos eles con un comportamento excepcional, xente do Depor en Barcelona, Xirona, Huesca, Sabadell, Tarragona… e a día de hoxe xa se escoita falar do próximo desprazamento masivo a Soria.

Pode ser que o equipo esté en Segunda División, pero a afección nunca deixou de estar en PRIMEIRA. Por todo iso, non nos debe abraiar que hoxe a Liga de Fútbol Profesional (LFP) nos premie co galardón “xogador número 12” á mellor afección de España.


A alguén lle sorprende? A min, desde logo non…porque eu estou seguro de que este é agora mesmo o maior patrimonio do Deportivo.Dani Dorado (@)


 


ODA A LA AFICIÓN


Domingo, suena el despertador, 9:00 a.m. es bastante raro, pero últimamente me estoy acostumbrando a madrugar demasiado los domingos… ¿porqué será? Quedan 3 horas para el partido y 150 Km. por delante, pero no importa, los esfuerzos por el Depor no pesan.
Cuando un equipo desciende de categoría, lo normal es que las cosas se pongan difíciles, pero en Coruña pasó lo contrario: Los jugadores no se fueron en desbandada, Colotto, Valerón, Riki, Guardado, Aranzubía… se quedaron en el equipo, jugando en Segunda División, y si eso es así, yo creo que fue por compromiso, por responsabilidad y porque tenían una deuda con la afición, y ésta no dejó de apoyar al equipo, es más, creció en número hasta llegar a los 25.500 socios en Segunda.

La misma afición que se comprometió con el club y que se unió más que nunca para intentar devolver el equipo a la Primera División, pero no sólo con palabras, sino con hechos, llenando Riazor partido tras partido, convirtiéndolo en una caldera, un lugar inexpugnable para los equipos rivales (16 victorias, 1 empate y una derrota hasta el momento).

Pero no sólo eso, sino que empezó a movilizarse, a agruparse en peñas, grupos… necesitábamos apoyar al equipo fuera de casa, no importaban las distancias, ni los horarios. Recuerdo el desplazamiento a Pucela, un domingo 4 de Diciembre de 2011, un partido a las 20.00 h. en el que a pesar del frío unos mil Deportivistas animaban al equipo, los mismos que llegarían de vuelta a Coruña a las 4 de la madrugada y que al día siguiente tenían que ir a trabajar.

Lo mismo pasó en Alcorcón, donde otro millar de aficionados vivió un doloroso 4-0, pero no por eso dejó de animar durante todo el partido… los 2000 de Guadalajara, todos ellos con un comportamiento excepcional, gente del Depor en Barcelona, Girona, Huesca, Sabadell, Tarragona,… y a día de hoy se escucha hablar del próximo desplazamiento masivo a Soria.

Puede ser que el equipo esté en Segunda División, pero la afición nunca dejó de estar en PRIMERA. Por todo eso, no nos debe asombrar que hoy la Liga de Fútbol Profesional (LFP) nos premie con el galardón “Jugador número 12” a la mejor afición de España.

¿A alguien le sorprende? A mí, desde luego no… porque yo estoy seguro de que éste es ahora mismo el mayor patrimonio del Deportivo.


Dani Dorado (@)[Nota de opinión publicada el 23 de Abril de 2012 en somosdepor.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario